• Tin học

  [ 非同期式伝送 ]

  truyền không đồng bộ/truyền dị bộ [asynchronous transmission]
  Explanation: Một dạng truyền dữ liệu, ở đó thông tin được gửi mỗi lần một ký tự, có các quãng thời gian biến đổi giữa các ký tự; thường được dùng để liên lạc thông qua modem. Bởi vì việc truyền dị bộ không dựa trên bộ tính giờ chung cho phép các bên gửi và nhận tách riêng các ký tự theo các kỳ hạn cụ thể, nên mỗi ký tự được truyền sẽ gồm có một số lượng bit dữ liệu (tức chính bản thân ký tự đó), đi trước chúng là một tín hiệu "bắt đầu ký tự" , được mệnh danh là bit khởi đầu, và được kêt thúc bằng một bit chẵn lẻ tùy chọn theo sau là 1, 1. 5, hoặc 2 tín hiệu "kết thúc ký tự" , được gọi là các bit dừng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X