• Kỹ thuật

    [ 標準偏差 ]

    độ lệch tiêu chuẩn [standard deviation, S.D.]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X