• Kỹ thuật

    [ 品質特性 ]

    đặc tính chất lượng [quality characteristic]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X