• [ 貧すれば鈍する ]

  / BẦN ĐỘN /

  exp

  cái khó bó cái khôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X