• Kỹ thuật

    độ gợn sóng nhẹ [slight waviness]
    tiếng rung lạch cạch [chatter]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X