• []

  n

  ve chai
  chai

  []

  / BÌNH /

  n

  lọ/bình
  花瓶: lọ hoa
  ビール瓶: chai bia
  空瓶: lọ không

  [ 便 ]

  / TIỆN /

  n, n-suf

  cơ hội
  便のある次第: nếu có dịp
  bưu điện
  便箋: viết thư
  航空便: thư hàng không
  速達便: thư nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X