• [ 瓶詰 ]

  adj-no

  đóng chai sẵn

  n

  sự đóng chai

  [ 瓶詰する ]

  vs

  đóng chai

  [ 瓶詰め ]

  adj-no

  đã đóng chai

  n

  vật đã đóng chai

  [ 瓶詰めする ]

  vs

  đóng chai

  [ 壜詰 ]

  / ĐÀM CẬT /

  n

  sự đóng chai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X