• Kỹ thuật

    [ PTP制御 ]

    điều khiển từ điểm tới điểm [pose-to-pose control/point-to-point control/PTP control]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X