• [ 不敬罪 ]

  / BẤT KÍNH TỘI /

  n

  tội bất kính

  [ 不経済 ]

  / BẤT KINH TẾ /

  adj-na

  không kinh tế/lãng phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X