• [ 不備 ]

  adj-na

  không nói hết lời muốn nói
  không hoàn chỉnh/không vẹn toàn
  計画に不備な点がある: kế hoạch có chỗ không vẹn toàn

  n

  sự không hoàn chỉnh/sự không vẹn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X