• [ 不用 ]

  n

  bất dụng

  [ 不要 ]

  n

  sự không cần thiết/sự không thiết yếu/sự lãng phí
  bất tất

  adj-na

  không cần thiết/không thiết yếu/lãng phí

  [ 扶養 ]

  n

  sự nuôi dưỡng
  扶養家族: gia đình nuôi dưỡng

  [ 浮揚 ]

  / PHÙ DƯƠNG /

  n

  sự nổi (trong không khí)

  [ 浮揚する ]

  / PHÙ DƯƠNG /

  vs

  Nổi (trong không khí)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X