• Tin học

    [ 物理的回送許可 ]

    cho phép chuyển tiếp vật lý [physical forwarding allowed/PD PR]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X