• [ 文化財 ]

  n

  di sản văn học/tài sản văn hóa
  有形・無形の文化財を失う :Làm mất di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
  文化財を守る :Bảo vệ di sản văn hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X