• Tin học

    [ 平均修理時間 ]

    thời gian trung bình để sửa chữa/MTTR [mean time to repair/MTTR (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X