• Tin học

    [ 平均伝達情報量 ]

    thông tin trung bình [mean transinformation (content)/average transinformation (content)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X