• Tin học

  [ 編集モード ]

  chế độ soạn thảo/chế độ biên tập [edit mode]
  Explanation: Một chế độ của chương trình làm cho việc hiệu chỉnh văn bản và dữ liệu dễ dàng hơn. Trong Lotus 1 - 2 - 3 chẳng hạn, bạn ấn phím F 2 ( Edit) để làm hiển thị các nội dung của một ô trên dòng thứ hai của panel điều khiển. ở đó bạn có thể dùng các phím biên tập để sửa đổi hoặc bổ sung thêm các ký tự.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X