• Kinh tế

  [ 変数 ]

  biến số [variable (MKT)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  Kỹ thuật

  [ 変数 ]

  biến số [variable]
  Category: toán học [数学]
  biến số [variable]
  Category: máy tính [コンピュータ]
  Explanation: コンピュータが記憶する数値や文字を入れる箱のようなもの

  Tin học

  [ 変数 ]

  biến số [variable/parameter]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X