• Tin học

    [ 放送用人工衛星 ]

    vệ tinh truyền thông [CS/Communication Satellite]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X