• [ 干す ]

  n

  hong

  v5s, vt

  phơi/làm khô
  洗濯物を ~: phơi đồ giặt

  v5s, vt

  sấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X