• [ 傍証 ]

  n

  sự làm chứng/sự chứng thực
  傍証を固める :Thu thập bằng chứng xác thực.

  [ 帽章 ]

  n

  việc thưởng huy chương
  花形帽章反応 :Phản ứng với việc thưởng huy hiệu hình bông hoa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X