• Kỹ thuật

    [ 毎分切断数 ]

    số lần cắt trên phút [cuts per minute]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X