• Kỹ thuật

    [ 摩損性 ]

    tính mài mòn/tính cọ mòn [abrasion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X