• Kỹ thuật

  [ 見掛け密度 ]

  mật độ bề ngoài [apparent density, bulk density, loading weight]
  Category: điện [電気・電子]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X