• [ 見す見す ]

    adv, uk

    giương mắt ra nhìn mà không làm gì được/đứng trơ ra nhìn mà không làm gì được

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X