• [ 水臭い ]

  adj

  rụt rè/kín đáo/xa cách/khó gần
  僕にそれを言わないなんて水臭いじゃないか. :Bạn chẳng nói gì với tôi cả, như vậy không phải là kín đáo quá sao?
  水臭くする :Làm cho xa cách
  như nước
  水くさい酒: rượu như nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X