• []

  vs

  khi xưa
  hồi xưa
  đời xưa
  cổ

  n-adv, n-t, adj-no

  ngày xưa
  彼らは昔からある森に、生態を保護する地域を作ることにした :Họ đã xây dựng một khu bảo tồn sinh thái tại khu rừng tồn tại từ ngày xưa.
  昔かけた恩で新たな借りを返せるわけではない。 :Không thể lấy sự mang ơn cũ để trả ơn mới.

  n-adv, n-t, adj-no

  thuở xưa

  n-adv, n-t, adj-no

  xưa

  n-adv, n-t, adj-no

  xưa kia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X