• Tin học

    [ 無人モード ]

    chế độ tự động/chế độ không người điều khiển/chế độ tự vận hành [non-operator mode]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X