• Kỹ thuật

    [ むだじかん ]

    thời gian chết/thời gian lãng phí [dead time, delay]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X