• Tin học

  [ 無停電電源装置 ]

  nguồn cấp điện liên tục-UPS [Uninterruptible Power Supply/UPS]
  Explanation: Một bộ acquy có thể cung cấp điện liên tục cho hệ máy tính ngay cả trong trường hợp mất điện lưới. Bộ acquy này được nạp trong suốt thời gian bật điện máy tính, và sẽ chuyển sang chế độ phát điện để nuôi máy, khi mất điện lưới, trong thời gian 10 phút trở nên. Với khoảng thời gian đó bạn có thể tiến hành mọi thủ tục cất giữ lại dữ liệu và tắt máy tính theo đúng quy cách.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X