• Kỹ thuật

    [ 無負荷電圧 ]

    điện áp không tải [no-load voltage, open circuit voltage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X