• [ 無帽 ]

  n

  đầu trần

  [ 無謀 ]

  adj-na

  không thận trọng/khinh suất
  không lo lắng/không để ý tới/không suy nghĩ đến

  n

  sự không lo lắng/sự không để ý tới/sự không suy nghĩ đến

  n

  sự không thận trọng/sự khinh suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X