• exp

    một thời gian nào đó/một lúc nào đó
    今後もしばらくの間は: một lúc nào đó trong tương lai

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X