• Tin học

    [ 文字符号データ要素 ]

    phần tử dữ liệu mã hóa ký tự [character-coded-data-element/CC data element]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X