• Tin học

  [ 文字セット ]

  bộ ký tự [character set]
  Explanation: Bộ mã bàn phím cố định mà một hệ máy tính cụ thể đang sử dụng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X