• []

  n

  cơ sở/nguồn gốc/căn nguyên/gốc ban đầu
  ~に戻る: trở lại như cũ (gốc ban đầu)

  []

  n

  nguyên bản/gốc/cơ sở/căn bản
  cội

  n-suf

  nguyên/cựu
   ~ 大統領: nguyên tổng thống
  Ghi chú: đi ghép trước từ khác

  n, n-t

  vốn dĩ/nguyên là/vốn là

  []

  n, n-suf

  nguồn/nguồn gốc/căn nguyên
  この習慣の本は...: nguồn gốc của tập quán này là...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X