• [ 山奥 ]

  n

  sâu tít trong núi
  深い山奥で原始的な生活を送る :Tôi sống ở 1 nơi thiên nhiên hoang dã sâu tít trong núi
  山奥の小さな村で育つ :Tôi trưởng thành ở 1 làng nhỏ nằm sâu tít trong núi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X