• [ 結う ]

  v5u

  nối/buộc/ken

  [ 言う ]

  v5u

  nói

  []

  n-adv, n-suf, n-t

  buổi tối/buổi đêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X