• Kinh tế

  [ 有形固定資産の購入 ]

  mua sắm tài sản cố định hữu hình (tài sản và trang thiết bị) [Acquisition of property and equipment (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X