• Tin học

    [ 誘電性プラスチック ]

    chất dẻo dẫn (điện) [conductive plastic]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X