• [ 結わえる ]

  v1

  buộc vào/trói vào
   紐を ~: buộc dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X