• Kỹ thuật

    [ 溶接の有効長さ ]

    chiều dài hữu hiệu hàn [effective length of weld]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X