• [ 予断 ]

  vs

  dự đoán

  n

  sự dự đoán

  n

  tiên đoán

  [ 予断する ]

  vs

  dự đoán
  交渉結果を予断する : dự đoán kết quả thương lượng

  [ 余談 ]

  n

  sự nói ngoài lề
  ユーモアのある余談 : việc nói ngoài lề mang tính hài hước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X