• Tin học

  [ 読み出し ]

  đọc ra [reading/readout]

  [ 読出し ]

  đọc ra [read-out]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X