• Tin học

    [ 読取り書込み開口部 ]

    khe đọc-ghi [read-write slot/read-write opening]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X