• Tin học

    [ 読取り書込みサイクル時間 ]

    chu kỳ đọc ghi [read-write cycle time]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X