• Tin học

    [ 読取り専用ファイルシステム ]

    hệ thống file chỉ đọc [read-only file system]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X