• [ 予約 ]

  vs

  dự ước

  n

  sự đặt trước/sự hẹn trước

  [ 予約する ]

  vs

  đặt trước/hẹn trước
  帰国便を予約する: đặt trước chuyến bay về nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X