• Kỹ thuật

  [ よりちいさい ]

  bé hơn [(less than ~)]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ よりちいさい ]

  nhỏ hơn (<) [less than (<)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X