• Tin học

    [ ライトペン検出 ]

    dò bút quang [light-pen detection/light-pen hit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X