• Tin học

  [ ラスタ表示装置 ]

  thiết bị hiển thị bằng mành [raster display device]
  Explanation: Phương pháp hiển thị được dùng trong các máy truyền hình và các màn hình máy tính. Màn hình được quét từ 30 đến 60 lần trong mỗi giây, từ trên xuống dưới, bởi một chùm tia điện tử được hội tụ rất mảnh. Chùm tia này chuyển động qua lại, hết dòng này đến dòng khác, tạo ra mành trên màn hình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X